EXIF Data

Google kryper hela tiden runt på webben och indexerar all typ av digitalt media (även ljudfiler). Många gånger genereras träffar till sidor utifrån sök på Google Images. Enligt Google själva så är alt-taggen viktig för att beskriva bilden och hjälpa till att ge relevanta sökträffar.

<img src="img12345.jpg" alt="panorama stockholm public library 2011" />

Alt taggen är dock inte det enda dom indexerar. Google indexerar också eventuella EXIF taggar som finns lagrade i bildfilen. Exakt vad dom lagrar och väljer att visa har skiftat genom åren men så här skrev dom i sin webmaster blog 2012-04-25:

"We may use any information we find to help our users find what they’re looking for more easily. Additionally, information like EXIF data may be displayed in the right-hand sidebar of the interstitial page that appears when you click on an image."

Har man möjlighet så är det viktigt att tala om vart bilden kommer ifrån och vem som gjort den. Personligen tycker jag inte det är tillräckligt att skriva text notiser (synligt i html-kod eller med img alt-taggar). Bild och text är två helt olika medier. Den texten som skrivs i HTML dokumentet försvinner så fort bilden tas bort från sitt sammanhang. Det är bra om informationen hänger med den binära bildfilen. Det är då som Exif-taggarna kommer till användning.

EXIF (Exchangeable image file format) är ett sätt att lagra metainformation i själva bildfilen. Alla digital kameror gör detta. Vanligtvis lagras datum, typ av kamera, kameralins, bländare, slutartid, bildrotation, även GPS position, om stöd för detta finns i kameran. Sen får man hoppas att det program som tankar in bilderna i datorn inte rensar bort EXIF-taggarna (vissa program gör det tokigt nog). Kontrollera detta innan du slänger bilderna från kameran/telefonen. Fotograferar du med en iPhone kan det ju vara kul att ha GPS positionen kvar, eller hur?

Exempel på EXIF-Data

Create 2010:08:11 20:12:35
Color sRGB
Exposure Auto
GPS North
GPS East
GPS Above Sea Level
GPS 20:12:34.97
GPS 3
Compression JPEG (old-style)
Encoding Baseline DCT, Huffman coding
Bits 8
Color 3
Y YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture 2.8
GPS 0 m Above Sea Level
GPS 59 deg 57' 50.40" N
GPS 18 deg 49' 13.80" E
GPS 59 deg 57' 50.40" N, 18 deg 49' 13.80" E
Image 1600x1200
Thumbnail (Binary data 10328 bytes, use -b option to extract)

Håller man på med bilder i Photoshop eller Illustrator så kan det vara bra att ta till vana att märka upp sina bilder via "File > File Info" så slipper man (för det mesta) strulet att märka upp bilderna i efterhand.

ExifTool

http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/

ExifTool nog det mesta och bästa programmet att läsa, skriva och ändra i Exif taggarna från kommandoraden.

exiftool -Marked=true -WebStatement="http://www.heamedia.com/About/Company/Copyright.html" taggad3.jpg

För att skriva grundläggande taggar:

exiftool -Subject="panorama, cylindrical panorama" -Description="Full 360 Cylindrical Panorama.360 x 59 degrees.Original 1024 x 5686 px" -Rights="Copyright 2011 Hans E Andersson. All rights reserved." -Marked=True -Creator="Hans E Andersson" -CaptionWriter="Hans E Andersson" -AuthorsPosition="Digital Artist / Media Developer" -WebStatement="http://www.heamedia.com/About/Company/Copyright.html" -Title="Stockholm Public Library 2011" taggadOK1.jpg

Det här är OK för ett CGI program att skriva men det kan te sig lite långt och oläsligt att skriva på kommandoraden. Det går dock lika bra att skriva alla taggar i en argumentfil.

-Title=Stockholm Public Library 2011
-keywords=panorama
-keywords=cylindrical panorama
-keywords=site image
-Description=Full 360 Cylindrical Panorama.360 x 59 degrees.Original 1024 x 5686 px
-Rights=Copyright 2011 Hans E Andersson. All rights reserved.
-Marked=True
-Creator=Hans E Andersson
-CaptionWriter=Hans E Andersson
-AuthorsPosition=Digital Artist / Media Developer
-WebStatement=http://www.heamedia.com/About/Company/Copyright.html

Och sedan läsa in den den så här:

exiftool -@ argumentfil.txt bild.jpg

För att undvika att en backup fil skapas (förutsatt att du redan har backup på originalfilen) använd -overwrite_original flaggan.

Resultat i Photoshop

Photoshop XMP Data

 

Om du har installerat exiftool så kan man kolla bilden med kommandot

exiftool bildfil.jpg

och resultatet från detta kan se ut så här

ExifTool Version Number         : 8.56
File Name                       : BiblanPanorama02_1024px_p2.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 1218 kB
File Modification Date/Time     : 2011:03:15 18:34:56-08:00
File Permissions                : rw-rw-rw-
File Type                       : JPEG
MIME Type                       : image/jpeg
JFIF Version                    : 1.02
Quality                         : 60%
Create Date                     : 2011:03:16 02:26:52+01:00
Modify Date                     : 2011:03:16 02:30:05+01:00
Metadata Date                   : 2011:03:16 02:30:05+01:00
Format                          : image/tiff
Creator                         : Hans E Andersson
Rights                          : Copyright (c) Hans E Andersson 2011. All rights reserved.
Title                           : Stockholm Public Library 2011
Description                     : Full 360 Cylindrical Panorama.360 x 60 degrees.Original 1024 x 5572 px
Subject                         : panorama, cylindrical panorama
Color Mode                      : RGB
Authors Position                : Hans E Andersson
Caption Writer                  : Hans E Andersson
History                         :
Marked                          : True
Web Statement                   : http://www.heamedia.com/About/Company/Copyright.html
Startup Profile                 : Print
X Resolution                    : 72
Y Resolution                    : 72
Resolution Unit                 : inches
Native Digest                   : 256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,319,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;F2B3FE45BE3EEAC473843BD55CFAEC42
Compression                     : LZW
Photometric Interpretation      : RGB
Samples Per Pixel               : 3
Planar Configuration            : Chunky
Exif Image Width                : 5572
Exif Image Height               : 1024
Color Transform                 : YCbCr
Image Width                     : 4096
Image Height                    : 1024
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:4:4 (1 1)
Image Size                      : 4096x1024

Notera: PNG hanterar Exif lite annorlunda. Kanske denna länk kan förklara varför:

http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/TagNames/PNG.html#TextualData

 

ImageMagick

ImageMackick klarar kanske det mesta men jag har ännu inte lyckats sätta "Copyright Status" och "Copyright Info URL".

XMP taggarna föjer med (om dom finns) vid vanlig konvertering med convert från XMP taggad fil till JPG eller TIF (dock inte för PNG).

Kolla om XMP data finns med kommandot

identify -verbose 59d7cda84f6d11e097a75dc2c65044f9.jpg | grep -i xmp Profile-xmp: 17107 bytes

Lägg till data

convert +profile 8BIM +comment -profile 8BIMTEXT:iptc.txt 455ab67c7d5111dfbb4de53f6a005e4e.png test2.jpg

Exempel på profiltext

8BIM#1028="IPTC"
2#120#Caption="HEAMEDIA Images (Description)"
2#122#Caption Writer="Hans E Andersson (Description Writer)"
2#105#Headline="This is my sample image"
2#40#Special Instructions="This is my instuctions"
2#10#Priority="2"
2#80#Byline="Hans E Andersson"
2#85#Byline Title="Hans E Andersson (Author Title)"
2#110#Credit="www.heamedia.com"
2#115#Source="HEAMEDIA"
2#5#Image Name="Analog Images (Title)"
2#55#Created Date="20010315"
2#90#City="Stockholm"
2#95#Province State="Stockholm"
2#101#Country="Sweden"

Meningen är att man ska kunna extrahera exif data med imagemagick via:

convert test2.jpg 8BIMTEXT:- 8BIM#1028="IPTC" 2#120#Caption="HEAMEDIA Images (Description)" 2#122#Caption Writer="Hans E Andersson (Description Writer)" 2#105#Headline="This is my sample image" 2#40#Special Instructions="pcn" 2#10#Priority="2" 2#80#Byline="Hans E Andersson" 2#85#Byline Title="Hans E Andersson (Author Title)" 2#110#Credit="www.heamedia.com" 2#115#Source="HEAMEDIA" 2#5#Image Name="Analog Images (Title)" 2#55#Created Date="20110315" 2#90#City="Stockholm" 2#95#Province State="Stockholm" 2#101#Country="Sweden"

Problemet är att det bara funkar med det data som imagemagick har lagt dit (använd 8BIMTEXT:filnamn.txt för att skriva ut till fil).

Läs mer om de olika koderna här för imagemagick:

http://www.imagemagick.org/script/escape.php

%[IPTC:dataset:record]

Select dataset and record from the following:

  Envelope Record
   1:00 Model Version
   1:05 Destination
   1:20 File Format
   1:22 File Format Version
   1:30 Service Identifier
   1:40 Envelope Number
   1:50 Product ID
   1:60 Envelope Priority
   1:70 Date Sent
   1:80 Time Sent
   1:90 Coded Character Set
   1:100 UNO (Unique Name of Object)
   1:120 ARM Identifier
   1:122 ARM Version

  Application Record
   2:00 Record Version
   2:03 Object Type Reference
   2:05 Object Name (Title)
   2:07 Edit Status
   2:08 Editorial Update
   2:10 Urgency
   2:12 Subject Reference
   2:15 Category
   2:20 Supplemental Category
   2:22 Fixture Identifier
   2:25 Keywords
   2:26 Content Location Code
   2:27 Content Location Name
   2:30 Release Date
   2:35 Release Time
   2:37 Expiration Date
   2:35 Expiration Time
   2:40 Special Instructions
   2:42 Action Advised
   2:45 Reference Service
   2:47 Reference Date
   2:50 Reference Number
   2:55 Date Created
   2:60 Time Created
   2:62 Digital Creation Date
   2:63 Digital Creation Time
   2:65 Originating Program
   2:70 Program Version
   2:75 Object Cycle
   2:80 By-Line (Author)
   2:85 By-Line Title (Author Position) [Not used in Photoshop 7]
   2:90 City
   2:92 Sub-Location
   2:95 Province/State
   2:100 Country/Primary Location Code
   2:101 Country/Primary Location Name
   2:103 Original Transmission Reference
   2:105 Headline
   2:110 Credit
   2:115 Source
   2:116 Copyright Notice
   2:118 Contact
   2:120 Caption/Abstract
   2:122 Caption Writer/Editor
   2:125 Rasterized Caption
   2:130 Image Type
   2:131 Image Orientation
   2:135 Language Identifier
   2:150 Audio Type
   2:151 Audio Sampling Rate
   2:152 Audio Sampling Resolution
   2:153 Audio Duration
   2:154 Audio Outcue
   2:200 ObjectData Preview File Format
   2:201 ObjectData Preview File Format Version
   2:202 ObjectData Preview Data

  Pre-ObjectData Descriptor Record
   7:10  Size Mode
   7:20  Max Subfile Size
   7:90  ObjectData Size Announced
   7:95  Maximum ObjectData Size

  ObjectData Record
   8:10  Subfile

  Post ObjectData Descriptor Record
   9:10  Confirmed ObjectData Size

Ladda hem en PDF som beskriver lite hur det funkar och vad man bör skriva:

http://www.iptc.org/std/Iptc4xmpCore/1.0/documentation/Iptc4xmpCore_1.0-doc-CpanelsUserGuide_13.pdf

 

jhead

Prova även programmet jhead (sudo apt-get install jhead)

jhead -v filnamn.jpg File name : BiblanPanorama01_1024px_p2.jpg File size : 1185487 bytes File date : 2011:03:16 02:07:24 Resolution : 4096 x 1024

Flaggan -v ger lite mer information. Använd -ci för att skriva till filen.

 

PHP

Lägg till IPTC data

PHP har ett bibliotek för att läsa och skriva EXIF-taggar, PEL.

 

Relaterade dokument

SVG Grafik

ImageMagick

JPEG Tools

 


"Exif-Data", Hans E Andersson: 2008-11-08 14:23:07, ändrad: 2013-03-10 16:25:06

 

Copyright © 2005 - 2024 HEAP. Alla rätter förbehållna. Integritetspolicy