JPEG Tools

Snabba program att manipulera JPEG bilder. Om du kör Debian eller Ubuntu installera med

sudo apt-get install libjpeg-progs

Paketet innehåller:

  • cjpeg/djpeg: konvertera till/från JPEG formatet
  • rdjpgcom/wrjpgcom: läs/skriv kommentarer i JPEG filer
  • jpegtran: ickeförstörande transformationer, t.ex. rotation av JPEG filer
  • jpegexiforient/exifautotran: manipulera EXIF origenteringstaggen (rotation)

Då dessa program jobbar mycket snabbt (mycket snabbare är ImageMagick) kan de med fördel användas i CGI-script.

Exempel på icke förstörande rotation med jpegtran

jpegtran -rotate 90 INFIL.JPG > UTFIL.JPG

Icke förstörande växlar för jpegtran

Växel Värde Beskrivning
-flip horizontal Spegelvänd bilden (vänster-höger)
-flip vertical Spegelvänd bilden (upp-ner)
-rotate 90 Rotera bilden 90° medsols
-rotate 270 Rotera bilden 90° grader motsols
-transpose Transponera bilden (längs UL-to-LR axeln)
-transverse Transponera bilden (längs UR-to-LL axeln)
-crop WxH+X+Y Croppa bilden, W=bredd, H=höjd, X=x-axel (från vänster), Y=y-axel (från top)

Oprimering

Optimera filstorlek med jpegtran

jpegtran infil.jpg > utfil.jpg

OBS! Notera att detta rensar bort all Exif data. Det possitiva är att optimeringen är oförstörande och kan reducera storleken på vissa bilder med upp till 50% (mer eller mindre).

Snabbt sätt att skala JPEG bilder med djpeg

djpeg -grayscale -scale 1/8 -colors 256 -targa INFIL.JPG > test1.tga
djpeg -scale 1/4 -targa INFIL.JPG > test2.tga
djpeg -scale 1/2 -targa INFIL.JPG >test3.tga

Användning: djpeg [växlar] [inputfil]

Växel Värde Beskrivning
-colors int Reducera till inte mer än N färger
-fast Snabb men låg kvalitetsanvändning
-grayscale Tvinga gråskala
-scale [bråktal] Skala, t.ex. 1/8, 1/4, 1/2
-bmp Välj BMP som utformat
-gif Välj GIF som utformat
-os2 Välj BMP (OS/2) som utformat
-pnm Välj PBMPLUS (PPM/PGM) som utformat (default)
-targa Välj TGA (Targa) som utformat

Om man vill skala direkt till en ny JPEG fil så får man skriva en pipa till cjpeg

djpeg -scale 1/4 -targa "INFIL.JPG" | cjpeg -quality 80 > "UTFIL.JPG"

 

Relaterade dokument

SVG Grafik

ImageMagick

Exif-Data

 


"JPEG Tools", Hans E Andersson: 2005-11-17 13:00:12, ändrad: 2015-03-12 10:09:23

 

Copyright © 2005 - 2022 HEAP. Alla rätter förbehållna. Integritetspolicy