Bevis av Pythagoras sats

Klicka och dra i bilden så får du se hur ytorna a + b relaterar till ytan c.

status

statalfaGrad

statbetaGrad

Oavsett var den gula pricken befinner sig så kommer c2 alltid vara summan av a2 + b2.

(t beskriver vinkeln från halvcirkelns centrum i radianer)

Relaterade dokument

Multimedia Matematik

 


"Phytagoras Sats (canvas)", Hans E Andersson: 2024-03-27 22:39:02, ändrad: 2024-03-27 22:53:04

 

Copyright © 2005 - 2024 HEAP. Alla rätter förbehållna. Integritetspolicy