HTTP Date Format

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec3.html

HTTP applications have historically allowed three different formats for the representation of date/time stamps:

Sun, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT  ; RFC 822, updated by RFC 1123
Sunday, 06-Nov-94 08:49:37 GMT ; RFC 850, obsoleted by RFC 1036
Sun Nov  6 08:49:37 1994       ; ANSI C's asctime() format

Så här skrivs följande Perl kommando ut:

print gmtime(time()+(3600))." GMT";

Detta stämmer överens med asctime() formatet.

Sat Dec 4 20:43:09 2010 GMT

Apache servern skriver datum på detta sätt

Sat, 04 Dec 2010 19:43:09 GMT

Vilket följer RFC 822 standarden.

Alla HTTP datum och tid stämplar måste representeras i Greenwich Mean Time (GMT), utan undantag. Vid tillämpning av HTTP är GMT exakt lika med UTC (Coordinated Universal Time). Detta anges i de två första formaten genom införandet av "GMT" som förkortning med tre bokstäver för tidszon. HTTP-datum är skiftlägeskänsligt och får inte innehålla ytterligare LWS utöver vad som uttryckligen medtagna som SP i grammatiken.

 


"http-dateformat", Hans E Andersson: 2010-12-04 20:39:50, ändrad: 2010-12-05 12:41:36

 

Copyright © 2005 - 2024 HEAP. Alla rätter förbehållna. Integritetspolicy