Bild kausalitet

"Kubaner i exil splittrade framtiden"
Bilder ur DN 13:e juni 1991

The Oracle

Historien uttryckt som samtida, en slags kausalitet. Bilden som uttryck för ett, inte som en följd eller en linje av händelser utan som som ett i- och samtidigt utöver tiden, kausalitet.

 

sam-tidighet

Att läsa hela annonsen som en bild. Jag vet att den handlar om samma kropp (formen), ändock ses den från tre håll samtidigt.

Bilden ger ett intryck av sam-tidighet, synkronicitet.

sam-tidighet_kontext

Underliggande kontext

Den underliggande ytan sammanfattar de tre bilderna och gör dem till ett.

Dubbelbild

Dubble Urklipp som illustrerar begreppet dubbelbild, text och kontext i samma synliga rum

 

Synkron_Historia

Synkron Historia

I bilden (situationen) ryms historien synligt och i öppen dager. Historien är med andra ord inte dold. Cykler, kontinuitet, början och slut. Detta inte av den egentliga kontexten utan formens inträde och utträde, kontextens animation.

 

 

Relaterade dokument

Bildkomposition

 


"bild-kausalitet", Hans E Andersson: 1991-07-13 11:58:28, ändrad: 2011-03-02 14:12:03

 

Copyright © 2005 - 2022 HEAP. Alla rätter förbehållna. Integritetspolicy