UPPHOVSRÄTT & INTEGRITET

Copyright © HEAP. Alla rätter förbehållna. Såväl text som bilder, ljud- och videofiler på HEAPs internetsidor är skyddade av upphovsrättslagar och annat skydd av det intellektuella kapitalet. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiell användning, ej heller får de ändras och läggas upp på andra platser.

Du får besöka denna webbplats och skriva ut sidor, ladda ner till hårddisk och vidarebefordra till andra personer, men endast för icke-kommersiellt, privat användande.

Har du frågor om detta, eposta: info (at) heap.se

För kommersiellt användande måste detta ske efter kontakt via:

info (at) heap.se
eller
Detta webbformulär

Alla rättigheter förbehållna.

 

COPYRIGHT NOTICE

Copyright © HEAP. Every item on this site (HEAP) is protected by international copyright laws, and all rights are reserved by HEAP and its affiliates. The information presented here may not, under any circumstances, be resold or redistributed in any form for compensation of any kind without prior written permission from HEAP. It is intended only for the personal use of its audience, and is hoped that the offerings of HEAP will aide in the distribution of reliable information and data relating to the many areas of digital media technology.

If you have any questions about these terms, or would like information about licensing materials from HEAP, please contact HEAP via email: info (at) heap.se

Unauthorized copying, duplication or rental of HEAP media is a violation of applicable laws.

For commercial usage of media you need to contact us via email:

info (at) heap.se or this Web form

 

ALL RIGHTS RESERVED.

 


"Copyright", Hans E Andersson: 2010-11-24 12:26:24, ändrad: 2012-06-15 09:48:30

 

Copyright © 2005 - 2024 HEAP. Alla rätter förbehållna. Integritetspolicy