Hur man får Flash att prata med Director

Stödet för att integrera Flash i Adobe Director (tidigare Macromedia Director) har funnits länge. Dock har Director hela tiden halkat efter och inte hunnit med den snabba utvecklingen av Flash. Stödet för ActionScript 3 fanns inte upp till och med version Director MX 2004. Likaså var stödet för Flash video varit begränsat till den gamla Flash video codecen, vilken inte var så bra. I och med integreringen av On2 i Flash och stödet för H264 (MPEG4) så är Flash video något av det bästa som hänt på länge vad beträffat kompabilitet och kvalitet för video på nätet. Mitt arbete har mestadels gjorts med Director MX 2004.

Den största fördelen med att använda Flash media i Director är att den är vektorbaserad. Detta betyder att den är skalbar i storlek utan att tappa kvalitet och skärpa.

Flash ActionScript 2, (kopplat till en knapp)

// Flash
on (release) {
getURL ("event: myFlashEvent1 \"This is Test 1\"\r");
getURL ("event: myFlashEvent2 \"This is Test 2\"\r");
getURL ("event: myFlashEvent3 \"This is Test 3\"\r");
getURL ("lingo: sprite(5).setTrackEnabled(4, FALSE)");
}

ScriptText i Director

Andra sätt att hämta data från Flash media. Sprite 1 är Flash media som innehåller ett textfält med variabelnamnet "textfalt".

-- Director MX 2004
sprite(1).getVariable("_root.textfalt")
sprite(1).setVariable("_root.textfalt", "Ett nytt värde")

-- Director
sprite(1).gorDennaJavaScriptLiknandeFunktion("Jag vill ha detta sagt")

Flash ActionScript 2

// Flash MX
function gorDennaJavaScriptLiknandeFunktion(varde:String) {
_root.textfalt = varde;
}

Skicka Listor till Flash

-- Director MX
-- Skapa ett nytt flash objekt
caseLista = sp.newObject("Array")

-- loopa över alla montrar
repeat with n=1 to gruppdb[ln].minter.count
caseLista.push(gruppdb[ln].minter[n])
end repeat

-- Så här måste syntaxen se ut:
--caseLista = sprite(10).newObject("Array", "F1", "F3", "F4", "F5")

sp.caseArray(caseLista)

Flash ActionScript 2

// Flash MX
function caseArray(str:Array) {
// Loopa över listan
var i:String;
var ut = "";
for (i in str) {
ut += "\r" + str[i];
}
_root.stat += "\r" + ut;
}

...

 


"Flash-Director", Hans E Andersson: 2005-09-05 16:30:37, ändrad: 2011-02-16 21:34:12

 

Copyright © 2005 - 2024 HEAP. Alla rätter förbehållna. Integritetspolicy