Bevis av Pythagoras sats

Klicka och dra i bilden så får du se hur ytorna a + b relaterar till ytan c.

Oavsett var den gula pricken befinner sig så kommer c2 alltid vara summan av a2 + b2. 

(t beskriver vinkeln från halvcirkelns centrum i radianer)

Relaterade dokument

Multimedia Matematik

 


"pythagoras-bevis1", Hans E Andersson: 2011-03-01 01:49:27, ändrad: 2011-03-01 02:10:03

 

Copyright © 2005 - 2022 HEAP. Alla rätter förbehållna. Integritetspolicy