Kompilera FFmpeg 1.+ för Mac OSX 10.7.5

FFmpeg är en "swiss army knife" vad gäller alla former att spela in, konvertera och strömma ljud och video. Det är ett program som kan köras från kommandoraden men ingår ofta som komprimerings motor i andra program så som Miro Video Converter.

FFmpeg kan med fördel användas till att skapa video för webben i format så som Webm, Ogg Video, H264 men även för MPEG2 encoding för DVD-Video.

Det finns gott om färdigkompilerade versioner att ladda hem om man googlar på ffmpeg. Själv föredrar jag att kompilera själv då man får bättre kontroll på vad som ska ingå och oftast får ett snabbare program.

Vill du kompilera för Linux (Ubuntu) så rekommenderar jag denna guide:

https://ffmpeg.org/trac/ffmpeg/wiki/UbuntuCompilationGuide

Denna guide är skriven för Mac OS X 10.7.5 (jobbar på en för Mac OS 10.9 Maverick). Innan du börjar se till att du har Xcode installerat (laddas hem gratis från App Store).

Detta kommer att skapa en FFmpeg med stöd för en mängd olika codecs* men vad jag främst är ute efter med denna kompilering är:

  • H264 (MPEG4)
  • Webm VP8
  • Opus Audio
  • Ogg Video/Audio
  • MPEG2 (DVD-Video)
  • MP3 encoding (lame)
  • M4A encoding (AAC Ljud)

Klipp och klistra in

Raketvägen (eller den osäkra metoden).

OBS! Du måste ha Xcode installerat innan du gör detta.

VARNING! Denna kommer att installera program och bibliotek under sökvägen "/usr/local/". Har du andra program som är beroende av t.ex. äldre versioner av libogg eller annat så kan denna installation förstöra dessa. Normalt sätt använder inte huvudsystement denna sökväg, den är ämnad för egna kompilationer. Är du osäker eller är nyfiken på vad installationen kommer att innehålla, kör den metodiska vägen.

Antingen kopiera texten här nedan och klistra in den i en terminal eller ladda ner den som ett bash script och kör den i terminalen med:

./kompilera_ffmpeg.sh

Det kan vara på sin plats att skriva detta en gång innan

sudo ls
(skriv ditt administratörs lösenord

(för att slippa att den hakar upp sig på sudo)

Förhoppningsvis ger det dig en fungerande ffmpeg. Jag har själv testat den men bli inte förvånad om hakar det upp sig. Något kanske fattas som gör att processen stannar eller att något har ändrats i källkoden sedan jag skrev detta. I så fall kör den metodiska vägen och se till att varje steg fungerar.

#!/bin/sh
mkdir ~/mac_ffmpeg/
cd ~/mac_ffmpeg/
curl -O http://downloads.xiph.org/releases/opus/opus-1.0.2.tar.gz
curl -O http://downloads.xiph.org/releases/ogg/libogg-1.3.0.tar.gz
curl -O http://switch.dl.sourceforge.net/project/faac/faac-src/faac-1.28/faac-1.28.tar.gz
curl -O http://garr.dl.sourceforge.net/project/faac/faad2-src/faad2-2.7/faad2-2.7.tar.gz
curl -O http://www.mega-nerd.com/libsndfile/files/libsndfile-1.0.25.tar.gz
curl -O http://downloads.xiph.org/releases/vorbis/libvorbis-1.3.3.tar.gz
curl -O http://downloads.xiph.org/releases/theora/libtheora-1.1.1.tar.gz
curl -O http://heanet.dl.sourceforge.net/project/opencore-amr/vo-amrwbenc/vo-amrwbenc-0.1.2.tar.gz
curl -O http://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.2.0.tar.gz
curl -O ftp://ftp.videolan.org/pub/x264/snapshots/last_x264.tar.bz2
curl -O http://downloads.xvid.org/downloads/xvidcore-1.3.2.tar.gz
git clone http://git.chromium.org/webm/libvpx.git
git clone git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git ffmpeg
tar -xvf libogg-1.3.0.tar.gz
cd libogg-1.3.0
./configure --build=x86_64 && make -j 4 && sudo make install
cd ../
tar -xvf opus-1.0.2.tar.gz
cd opus-1.0.2
./configure --build=x86_64 && make -j 4 && sudo make install
cd ../
curl -O http://downloads.xiph.org/releases/opus/opus-tools-0.1.6.tar.gz
tar -xvf opus-tools-0.1.6.tar.gz
cd opus-tools-0.1.6
./configure --build=x86_64 --with-opus-includes=/usr/local/include/opus && make -j 4 && sudo make install
cd ../
tar -xvf faac-1.28.tar.gz
cd faac-1.28/
CFLAGS="-D__unix__" ./configure && make -j 4 && sudo make install
cd ../
tar -xvf faad2-2.7.tar.gz
cd faad2-2.7
chmod 755 bootstrap && ./bootstrap && ./configure
make -j 4 && sudo make install
cd ../
tar -xvf libsndfile-1.0.25.tar.gz
cd libsndfile-1.0.25 && ./configure && make -j 4
sudo make install
cd ../
curl -O 'http://dfn.dl.sourceforge.net/project/lame/lame/3.99/lame-3.99.tar.gz'
tar -xvf lame-3.99.tar.gz
cd lame-3.99
./configure --enable-debug --enable-expopt --with-fileio=sndfile VAR=SNDFILE_LIBS=/usr/local/
make -j 4 && sudo make install
cd ../
tar -xvf libvorbis-1.3.3.tar.gz
cd libvorbis-1.3.3/
./configure --build=x86_64 && make -j 4 && sudo make install
cd .. /
tar -xvf libtheora-1.1.1.tar.gz
cd libtheora-1.1.1/
./configure --build=x86_64  --disable-examples --disable-asm
make -j 4 && sudo make install
cd ../
tar -xvf vo-amrwbenc-0.1.2.tar.gz
cd vo-amrwbenc-0.1.2/
./configure --build=x86_64 && make -j 4
sudo make install
cd ../
tar -xvf yasm-1.2.0.tar.gz && cd yasm-1.2.0/
./configure --build=x86_64 && make -j 4
sudo make install
cd ../
cd libvpx
./configure --enable-vp8 --enable-pic
make -j 4 && sudo make install && cd .. /
tar -xvf last_x264.tar.bz2
cd x264-snapshot-20130321-2245/
CFLAGS="-I. -fno-common -read_only_relocs suppress" ./configure --enable-pic --enable-shared && make -j 4
sudo make install
cd ../
tar -xvf xvidcore-1.3.2.tar.gz
cd xvidcore/build/generic
./configure--disable-assembly && make -j 4
sudo make install
cd ../../../
cd ffmpeg-*/
CFLAGS="-DHAVE_LRINTF" ./configure --cc=clang --enable-nonfree --enable-gpl --enable-version3 --enable-postproc --enable-swscale --enable-avfilter --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-libfaac --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libvpx --enable-libvo-amrwbenc --enable-shared --enable-pthreads --disable-indevs --disable-doc --arch=x86_64
make -j 4 && sudo make install
cd ../

Testa om det fungerar genom att skriva ffmpeg i teminalen.

ffmpeg
ffmpeg version N-51205-gac9b056 Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg developers
built on Mar 22 2013 06:00:19 with Apple clang version 3.0 (tags/Apple/clang-211.12) (based on LLVM 3.0svn)
configuration: --cc=clang --enable-nonfree --enable-gpl --enable-version3 --enable-postproc --enable-swscale --enable-avfilter --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-libfaac --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libvpx --enable-libvo-amrwbenc --enable-shared --enable-pthreads --disable-indevs --disable-doc --arch=x86_64
...

|•|

Den metodiska vägen

När man kompilerar och installerar på detta sätt, rad för rad så har man lättare att se vad det är som spökar om det inte vill sig. Om raketvägen inte fungerade, radera allt och gör om, rad för rad.

Det finns dock andra sätt att installera:

http://ffmpeg.org/trac/ffmpeg/wiki/MacOSXCompilationGuide

Jag föredrar ändock att kompilera steg för steg därför att det ger bättre kontroll över vad man installerar och hur det går till.

OBS! Du måste ha Xcode installerat innan du gör detta.

Opus Audio

Opus Audio är ett nytt och spännande format som tidigare använts för applikationer som kräver low latency (Skype med flera). Det har visat sig vara välldigt bra till andra saker också. Det går supersnabbt att encoda, filerna blir små och det låter riktigt bra. Än så länge är det bara nyare Firefox som kan läsa detta som <audio src="blabla.opus">.

Starta med att skapa en "bygg"-mapp (detta kan vara vad som helst, ~ betyder användarkonto mapp)

mkdir ~/mac_ffmpeg/
cd ~/mac_ffmpeg/

För att opus-tools ska kompilera krävs att libogg-1.3.0 är installerat först.

curl -O http://downloads.xiph.org/releases/ogg/libogg-1.3.0.tar.gz
tar xvzf libogg-1.3.0.tar.gz
cd libogg-1.3.0
./configure --build=x86_64 && make -j 4 && sudo make install
cd ../

Om allt gick bra, fortsätt att bygga libopus.

curl -O http://downloads.xiph.org/releases/opus/opus-1.0.2.tar.gz
tar xvzf opus-1.0.2.tar.gz
cd opus-1.0.2
./configure --build=x86_64
make -j 4
sudo make install
cd ../

Kompilera opus-tools (ger programmen opusdec, opusenc, opusinfo)

curl -O http://downloads.xiph.org/releases/opus/opus-tools-0.1.6.tar.gz
tar xvzf opus-tools-0.1.6.tar.gz
cd opus-tools-0.1.6
./configure --build=x86_64 --with-opus-includes=/usr/local/include/opus
make -j 4
sudo make install
cd ../

Testa om-kodning med:

opusenc infil.wav utfil.opus

Detta ger en ungefärlig bitrate på: 95.38 kb/s. För att öka till 160 kb/s detta skriv:

opusenc --bitrate 160 infil.wav utfil.opus

Använd VLC eller Firefox för att lyssna på detta.

MP3 encoding

Libsndfile (A C bibliotek för att läsa och skriva ljudfiler, viktig för att undvika glitch och artifakter från AIF filer)

curl -O http://www.mega-nerd.com/libsndfile/files/libsndfile-1.0.25.tar.gz
tar -xvf libsndfile-1.0.25.tar.gz
cd libsndfile-1.0.25
./configure
make -j 4
sudo make install
cd ../

Lame (MP3 kodare, skapa MP3 filer)

curl -O 'http://dfn.dl.sourceforge.net/project/lame/lame/3.99/lame-3.99.tar.gz'
tar xzvf lame-3.99.tar.gz
cd lame-3.99
./configure --enable-debug --enable-expopt --with-fileio=sndfile VAR=SNDFILE_LIBS=/usr/local/
make
sudo make install
cd ../

Installera stöd för följande videocodecs

FAAC (FAAC är en MPEG-4 och MPEG-2 AAC kodare)

curl -O http://switch.dl.sourceforge.net/project/faac/faac-src/faac-1.28/faac-1.28.tar.gz
tar -xvf faac-1.28.tar.gz
cd faac-1.28/
CFLAGS="-D__unix__" ./configure
make -j 4
sudo make install
cd ../

FAAD2 (FAAD2 är en open source MPEG-4 och MPEG-2 AAC kodare)

curl -O http://garr.dl.sourceforge.net/project/faac/faad2-src/faad2-2.7/faad2-2.7.tar.gz
tar -xvf faad2-2.7.tar.gz
cd faad2-2.7
chmod 755 bootstrap
./bootstrap
./configure
make -j 4
sudo make install
cd ../

Libvorbis, referensbibliotek till Vorbis codec (Ogg Video/Audio)

curl -O http://downloads.xiph.org/releases/vorbis/libvorbis-1.3.3.tar.gz
tar -xvf libvorbis-1.3.3.tar.gz
cd libvorbis-1.3.3/
./configure --build=x86_64
make -j 4
sudo make install
cd .. /

Libtheora (Theora, ett öppet och kostnadsfritt videoformat baserat på On2 VP3)

curl -O http://downloads.xiph.org/releases/theora/libtheora-1.1.1.tar.gz
tar -xvf libtheora-1.1.1.tar.gz
cd libtheora-1.1.1/
./configure --build=x86_64  --disable-examples --disable-asm
make -j 4
sudo make install
cd ../

VisualOn AMR-WB kodarbibliotek

curl -O http://heanet.dl.sourceforge.net/project/opencore-amr/vo-amrwbenc/vo-amrwbenc-0.1.2.tar.gz
tar -xvf vo-amrwbenc-0.1.2.tar.gz
cd vo-amrwbenc-0.1.2/
./configure --build=x86_64
make -j 4
sudo make install
cd ../

YASM

curl -O http://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.2.0.tar.gz
tar -xvf yasm-1.2.0.tar.gz && cd yasm-1.2.0/
./configure --build=x86_64
make -j 4
sudo make install
cd ../

libvpx VP8 video codec (Framtida YouTube fomatet?), läs mer om det här: http://en.wikipedia.org/wiki/VP8

git clone http://git.chromium.org/webm/libvpx.git
cd libvpx
./configure --enable-vp8 --enable-pic
make -j 4
sudo make install
cd .. /

x264 är en öppen implementation på tekniken MPEG-4 AVC, även kallat H.264.

tar -xvf last_x264.tar.bz2
cd x264-snapshot-20130321-2245/
CFLAGS="-I. -fno-common -read_only_relocs suppress" ./configure --enable-pic --enable-shared
make -j 4
sudo make install
cd ../

Xvidcore Xvid video kodare

tar -xvf xvidcore-1.3.2.tar.gz
cd xvidcore/build/generic
./configure--disable-assembly
make -j 4
sudo make install
cd ../../../

Kompilera FFmpeg

Slutligen är vi framme vid målet

cd ffmpeg-*/
CFLAGS="-DHAVE_LRINTF" ./configure --cc=clang --enable-nonfree --enable-gpl --enable-version3 --enable-postproc --enable-swscale --enable-avfilter --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-libfaac --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libvpx --enable-libvo-amrwbenc --enable-shared --enable-pthreads --disable-indevs --disable-doc --arch=x86_64
make -j 4
sudo make install
cd ../

Om allt gick väl, prova att skriva "ffmpeg" i terminalen

ffmpeg
ffmpeg version N-51205-gac9b056 Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg developers
built on Mar 22 2013 06:00:19 with Apple clang version 3.0 (tags/Apple/clang-211.12) (based on LLVM 3.0svn)
configuration: --cc=clang --enable-nonfree --enable-gpl --enable-version3 --enable-postproc --enable-swscale --enable-avfilter --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-libfaac --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libvpx --enable-libvo-amrwbenc --enable-shared --enable-pthreads --disable-indevs --disable-doc --arch=x86_64
libavutil      52. 22.100 / 52. 22.100
libavcodec     55.  1.100 / 55.  1.100
libavformat    55.  0.100 / 55.  0.100
libavdevice    55.  0.100 / 55.  0.100
libavfilter     3. 48.100 /  3. 48.100
libswscale      2.  2.100 /  2.  2.100
libswresample   0. 17.102 /  0. 17.102
libpostproc    52.  2.100 / 52.  2.100
Hyper fast Audio and Video encoder
usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...

 

FFmpeg encoding exempel, gå vidare till.

http://www.heap.se/Media/Video/ffmpeg.html

|•|

Codecs

En komplett lista vilka codecs denna kompilerade version klarar av:

D = Decoding supported
E = Encoding supported
V = Video codec
A = Audio codec
S = Subtitle codec
I = Intra frame-only codec
L = Lossy compression
S = Lossless compression

Klarar Filtillägg Förklaring
D V I 012v Uncompressed 4:2:2 10-bit
D V L 4xm 4X Movie
D V I S 8bps QuickTime 8BPS video
E V I L a64_multi Multicolor charset for Commodore 64 (encoders: a64multi )
E V I L a64_multi5 Multicolor charset for Commodore 64, extended with 5th color (colram) (encoders: a64multi5 )
D V S aasc Autodesk RLE
D E V I L amv AMV Video
D V L anm Deluxe Paint Animation
D V L ansi ASCII/ANSI art
D E V I L asv1 ASUS V1
D E V I L asv2 ASUS V2
D V I L aura Auravision AURA
D V I L aura2 Auravision Aura 2
D V avrn Avid AVI Codec
D E V I avrp Avid 1:1 10-bit RGB Packer
D V L avs AVS (Audio Video Standard) video
D E V I avui Avid Meridien Uncompressed
D E V I ayuv Uncompressed packed MS 4:4:4:4
D V L bethsoftvid Bethesda VID video
D V L bfi Brute Force & Ignorance
D V L binkvideo Bink video
D V I bintext Binary text
D E V I S bmp BMP (Windows and OS/2 bitmap)
D V S bmv_video Discworld II BMV video
D V I S brender_pix BRender PIX image
D V L c93 Interplay C93
D V L cavs Chinese AVS (Audio Video Standard) (AVS1-P2, JiZhun profile)
D V L cdgraphics CD Graphics video
D V I L cdxl Commodore CDXL video
D V L cinepak Cinepak
D E V I L cljr Cirrus Logic AccuPak
D V I S cllc Canopus Lossless Codec
D V L cmv Electronic Arts CMV video (decoders: eacmv )
D V cpia CPiA video format
D V S cscd CamStudio (decoders: camstudio )
D V I L cyuv Creative YUV (CYUV)
D V L dfa Chronomaster DFA
D V L S dirac Dirac
D E V I L dnxhd VC3/DNxHD
D E V I S dpx DPX image
D V L dsicinvideo Delphine Software International CIN video
D E V I L dvvideo DV (Digital Video)
D V S dxa Feeble Files/ScummVM DXA
D V I S dxtory Dxtory
D V L escape124 Escape 124
D V L escape130 Escape 130
D V I L S exr OpenEXR image
D E V S ffv1 FFmpeg video codec #1
D E V I S ffvhuff Huffyuv FFmpeg variant
D E V S flashsv Flash Screen Video v1
D E V L flashsv2 Flash Screen Video v2
D V S flic Autodesk Animator Flic video
D E V L flv1 FLV / Sorenson Spark / Sorenson H.263 (Flash Video) (decoders: flv ) (encoders: flv )
D V S fraps Fraps
D V I S frwu Forward Uncompressed
V g2m GoToMeeting
D E V S gif GIF (Graphics Interchange Format)
D E V L h261 H.261
D E V L h263 H.263 / H.263-1996, H.263+ / H.263-1998 / H.263 version 2
D V L h263i Intel H.263
D E V L h263p H.263+ / H.263-1998 / H.263 version 2
D E V L S h264 H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10 (encoders: libx264 libx264rgb )
D E V I S huffyuv HuffYUV
D V L idcin id Quake II CIN video (decoders: idcinvideo )
D V I idf iCEDraw text
D V L iff_byterun1 IFF ByteRun1 (decoders: iff )
D V L iff_ilbm IFF ILBM (decoders: iff )
D V L indeo2 Intel Indeo 2
D V L indeo3 Intel Indeo 3
D V L indeo4 Intel Indeo Video Interactive 4
D V L indeo5 Intel Indeo Video Interactive 5
D V L interplayvideo Interplay MVE video
D E V I L S jpeg2000 JPEG 2000 (decoders: j2k ) (encoders: j2k )
D E V I L S jpegls JPEG-LS
D V I L jv Bitmap Brothers JV video
D V L kgv1 Kega Game Video
D V L kmvc Karl Morton's video codec
D V I S lagarith Lagarith lossless
E V I S ljpeg Lossless JPEG
D V I S loco LOCO
D V L mad Electronic Arts Madcow Video (decoders: eamad )
D V I L mdec Sony PlayStation MDEC (Motion DECoder)
D V L mimic Mimic
D E V I L mjpeg Motion JPEG
D V I L mjpegb Apple MJPEG-B
D V L mmvideo American Laser Games MM Video
D V L motionpixels Motion Pixels video
D E V L mpeg1video MPEG-1 video
D E V L mpeg2video MPEG-2 video (decoders: mpeg2video mpegvideo )
D E V L mpeg4 MPEG-4 part 2 (encoders: mpeg4 libxvid )
D V L mpegvideo_xvmc MPEG-1/2 video XvMC (X-Video Motion Compensation)
D V L msa1 MS ATC Screen
D V L msmpeg4v1 MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 1
D E V L msmpeg4v2 MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 2
D E V L msmpeg4v3 MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 3 (decoders: msmpeg4 ) (encoders: msmpeg4 )
D V S msrle Microsoft RLE
D V L mss1 MS Screen 1
D V I L mss2 MS Windows Media Video V9 Screen
D E V L msvideo1 Microsoft Video 1
D V I S mszh LCL (LossLess Codec Library) MSZH
D V L mts2 MS Expression Encoder Screen
D V I L mvc1 Silicon Graphics Motion Video Compressor 1
D V I L mvc2 Silicon Graphics Motion Video Compressor 2
D V L mxpeg Mobotix MxPEG video
D V L nuv NuppelVideo/RTJPEG
D V L paf_video Amazing Studio Packed Animation File Video
D E V I S pam PAM (Portable AnyMap) image
D E V I S pbm PBM (Portable BitMap) image
D E V I S pcx PC Paintbrush PCX image
D E V I S pgm PGM (Portable GrayMap) image
D E V I S pgmyuv PGMYUV (Portable GrayMap YUV) image
D V I L pictor Pictor/PC Paint
D E V S png PNG (Portable Network Graphics) image
D E V I S ppm PPM (Portable PixelMap) image
D E V I L prores Apple ProRes (iCodec Pro) (decoders: prores prores_lgpl ) (encoders: prores prores_anatoliy prores_kostya )
D V I L ptx V.Flash PTX image
D V I S qdraw Apple QuickDraw
D V L qpeg Q-team QPEG
D E V S qtrle QuickTime Animation (RLE) video
D E V I S r10k AJA Kona 10-bit RGB Codec
D E V I S r210 Uncompressed RGB 10-bit
D E V I S rawvideo raw video
D V I L rl2 RL2 video
D E V L roq id RoQ video (decoders: roqvideo ) (encoders: roqvideo )
D V L rpza QuickTime video (RPZA)
D E V L rv10 RealVideo 1.0
D E V L rv20 RealVideo 1.0
D V L rv30 RealVideo 3.0
D V L rv40 RealVideo 4.0
D V L sanm LucasArts SMUSH video
D E V I S sgi SGI image
D V I S sgirle SGI RLE 8-bit
D V L smackvideo Smacker video (decoders: smackvid )
D V L smc QuickTime Graphics (SMC)
D E V L S snow Snow
D V I L sp5x Sunplus JPEG (SP5X)
D E V I S sunrast Sun Rasterfile image
D E V L svq1 Sorenson Vector Quantizer 1 / Sorenson Video 1 / SVQ1
D V L svq3 Sorenson Vector Quantizer 3 / Sorenson Video 3 / SVQ3
D E V I S targa Truevision Targa image
D V I targa_y216 Pinnacle TARGA CineWave YUV16
D V L tgq Electronic Arts TGQ video (decoders: eatgq )
D V L tgv Electronic Arts TGV video (decoders: eatgv )
D E V L theora Theora (encoders: libtheora )
D V I L thp Nintendo Gamecube THP video
D V L tiertexseqvideo Tiertex Limited SEQ video
D E V I S tiff TIFF image
D V I L tmv 8088flex TMV
D V L tqi Electronic Arts TQI video (decoders: eatqi )
D V L truemotion1 Duck TrueMotion 1.0
D V L truemotion2 Duck TrueMotion 2.0
D V S tscc TechSmith Screen Capture Codec (decoders: camtasia )
D V L tscc2 TechSmith Screen Codec 2
D V I L txd Renderware TXD (TeXture Dictionary) image
D V L ulti IBM UltiMotion (decoders: ultimotion )
D E V I S utvideo Ut Video
D E V I S v210 Uncompressed 4:2:2 10-bit
D V I S v210x DEVI.. v308
D E V I v408 Uncompressed packed QT 4:4:4:4
D E V I S v410 Uncompressed 4:4:4 10-bit
D V L vb Beam Software VB
D V I S vble VBLE Lossless Codec
D V L vc1 SMPTE VC-1
D V L vc1image Windows Media Video 9 Image v2
D V I L vcr1 ATI VCR1
D V I L vixl Miro VideoXL (decoders: xl )
D V L vmdvideo Sierra VMD video
D V S vmnc VMware Screen Codec / VMware Video
D V L vp3 On2 VP3
D V L vp5 On2 VP5
D V L vp6 On2 VP6
D V L vp6a On2 VP6 (Flash version, with alpha channel)
D V L vp6f On2 VP6 (Flash version)
D E V L vp8 On2 VP8 (decoders: vp8 libvpx ) (encoders: libvpx )
D E V L vp9 Google VP9 (decoders: libvpx-vp9 ) (encoders: libvpx-vp9 )
D E V L wmv1 Windows Media Video 7
D E V L wmv2 Windows Media Video 8
D V L wmv3 Windows Media Video 9
D V L wmv3image Windows Media Video 9 Image
D V I L wnv1 Winnov WNV1
D V L ws_vqa Westwood Studios VQA (Vector Quantized Animation) video (decoders: vqavideo )
D V L xan_wc3 Wing Commander III / Xan
D V L xan_wc4 Wing Commander IV / Xxan
D V I xbin eXtended BINary text
D E V I S xbm XBM (X BitMap) image
D E V I L xface X-face image
D E V I S xwd XWD (X Window Dump) image
D E V I y41p Uncompressed YUV 4:1:1 12-bit
D V L yop Psygnosis YOP Video
D E V I yuv4 Uncompressed packed 4:2:0
D V S zerocodec ZeroCodec Lossless Video
D E V I S zlib LCL (LossLess Codec Library) ZLIB
D E V S zmbv Zip Motion Blocks Video
D A L 8svx_exp 8SVX exponential
D A L 8svx_fib 8SVX fibonacci
D E A L aac AAC (Advanced Audio Coding) (encoders: aac libfaac )
D A L aac_latm AAC LATM (Advanced Audio Coding LATM syntax)
D E A L ac3 ATSC A/52A (AC-3) (encoders: ac3 ac3_fixed )
D A L adpcm_4xm ADPCM 4X Movie
D E A L adpcm_adx SEGA CRI ADX ADPCM
D A L adpcm_afc ADPCM Nintendo Gamecube AFC
D A L adpcm_ct ADPCM Creative Technology
D A L adpcm_ea ADPCM Electronic Arts
D A L adpcm_ea_maxis_xa ADPCM Electronic Arts Maxis CDROM XA
D A L adpcm_ea_r1 ADPCM Electronic Arts R1
D A L adpcm_ea_r2 ADPCM Electronic Arts R2
D A L adpcm_ea_r3 ADPCM Electronic Arts R3
D A L adpcm_ea_xas ADPCM Electronic Arts XAS
D E A L adpcm_g722 G.722 ADPCM (decoders: g722 ) (encoders: g722 )
D E A L adpcm_g726 G.726 ADPCM (decoders: g726 ) (encoders: g726 )
D A L adpcm_ima_amv ADPCM IMA AMV
D A L adpcm_ima_apc ADPCM IMA CRYO APC
D A L adpcm_ima_dk3 ADPCM IMA Duck DK3
D A L adpcm_ima_dk4 ADPCM IMA Duck DK4
D A L adpcm_ima_ea_eacs ADPCM IMA Electronic Arts EACS
D A L adpcm_ima_ea_sead ADPCM IMA Electronic Arts SEAD
D A L adpcm_ima_iss ADPCM IMA Funcom ISS
D A L adpcm_ima_oki ADPCM IMA Dialogic OKI
D E A L adpcm_ima_qt ADPCM IMA QuickTime
D A L adpcm_ima_smjpeg ADPCM IMA Loki SDL MJPEG
D E A L adpcm_ima_wav ADPCM IMA WAV
D A L adpcm_ima_ws ADPCM IMA Westwood
D E A L adpcm_ms ADPCM Microsoft
D A L adpcm_sbpro_2 ADPCM Sound Blaster Pro 2-bit
D A L adpcm_sbpro_3 ADPCM Sound Blaster Pro 2.6-bit
D A L adpcm_sbpro_4 ADPCM Sound Blaster Pro 4-bit
D E A L adpcm_swf ADPCM Shockwave Flash
D A L adpcm_thp ADPCM Nintendo Gamecube THP
D A L adpcm_xa ADPCM CDROM XA
D E A L adpcm_yamaha ADPCM Yamaha
D E A S alac ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
D A L amr_nb AMR-NB (Adaptive Multi-Rate NarrowBand) (decoders: amrnb )
D E A L amr_wb AMR-WB (Adaptive Multi-Rate WideBand) (decoders: amrwb ) (encoders: libvo_amrwbenc )
D A S ape Monkey's Audio
D A L atrac1 Atrac 1 (Adaptive TRansform Acoustic Coding)
D A L atrac3 Atrac 3 (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3)
A L atrac3p Sony ATRAC3+
D A L binkaudio_dct Bink Audio (DCT)
D A L binkaudio_rdft Bink Audio (RDFT)
D A L bmv_audio Discworld II BMV audio
A L celt Constrained Energy Lapped Transform (CELT)
D E A L comfortnoise RFC 3389 Comfort Noise
D A L cook Cook / Cooker / Gecko (RealAudio G2)
D A L dsicinaudio Delphine Software International CIN audio
D E A L S dts DCA (DTS Coherent Acoustics) (decoders: dca ) (encoders: dca )
A L dvaudio DEA.L. eac3
D A L evrc EVRC (Enhanced Variable Rate Codec)
D E A S flac FLAC (Free Lossless Audio Codec)
D E A L g723_1 G.723.1
D A L g729 G.729
D A L gsm GSM
D A L gsm_ms GSM Microsoft variant
D A L iac IAC (Indeo Audio Coder)
A L ilbc iLBC (Internet Low Bitrate Codec)
D A L imc IMC (Intel Music Coder)
D A L interplay_dpcm DPCM Interplay
D A L mace3 MACE (Macintosh Audio Compression/Expansion) 3:1
D A L mace6 MACE (Macintosh Audio Compression/Expansion) 6:1
D A S mlp MLP (Meridian Lossless Packing)
D A L mp1 MP1 (MPEG audio layer 1) (decoders: mp1 mp1float )
D E A L mp2 MP2 (MPEG audio layer 2) (decoders: mp2 mp2float )
D E A L mp3 MP3 (MPEG audio layer 3) (decoders: mp3 mp3float ) (encoders: libmp3lame )
D A L mp3adu ADU (Application Data Unit) MP3 (MPEG audio layer 3) (decoders: mp3adu mp3adufloat )
D A L mp3on4 MP3onMP4 (decoders: mp3on4 mp3on4float )
D A S mp4als MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS) (decoders: als )
D A L musepack7 Musepack SV7 (decoders: mpc7 )
D A L musepack8 Musepack SV8 (decoders: mpc8 )
D E A L nellymoser Nellymoser Asao
A L opus Opus (Opus Interactive Audio Codec)
D A L paf_audio Amazing Studio Packed Animation File Audio
D E A L pcm_alaw PCM A-law / G.711 A-law
D A S pcm_bluray PCM signed 16|20|24-bit big-endian for Blu-ray media
D A S pcm_dvd PCM signed 20|24-bit big-endian
D E A S pcm_f32be PCM 32-bit floating point big-endian
D E A S pcm_f32le PCM 32-bit floating point little-endian
D E A S pcm_f64be PCM 64-bit floating point big-endian
D E A S pcm_f64le PCM 64-bit floating point little-endian
D A S pcm_lxf PCM signed 20-bit little-endian planar
D E A L pcm_mulaw PCM mu-law / G.711 mu-law
D E A S pcm_s16be PCM signed 16-bit big-endian
D E A S pcm_s16be_planar PCM signed 16-bit big-endian planar
D E A S pcm_s16le PCM signed 16-bit little-endian
D E A S pcm_s16le_planar PCM signed 16-bit little-endian planar
D E A S pcm_s24be PCM signed 24-bit big-endian
D E A S pcm_s24daud PCM D-Cinema audio signed 24-bit
D E A S pcm_s24le PCM signed 24-bit little-endian
D E A S pcm_s24le_planar PCM signed 24-bit little-endian planar
D E A S pcm_s32be PCM signed 32-bit big-endian
D E A S pcm_s32le PCM signed 32-bit little-endian
D E A S pcm_s32le_planar PCM signed 32-bit little-endian planar
D E A S pcm_s8 PCM signed 8-bit
D E A S pcm_s8_planar PCM signed 8-bit planar
D E A S pcm_u16be PCM unsigned 16-bit big-endian
D E A S pcm_u16le PCM unsigned 16-bit little-endian
D E A S pcm_u24be PCM unsigned 24-bit big-endian
D E A S pcm_u24le PCM unsigned 24-bit little-endian
D E A S pcm_u32be PCM unsigned 32-bit big-endian
D E A S pcm_u32le PCM unsigned 32-bit little-endian
D E A S pcm_u8 PCM unsigned 8-bit
D A L pcm_zork PCM Zork
D A L qcelp QCELP / PureVoice
D A L qdm2 QDesign Music Codec 2
A L qdmc QDesign Music
D E A L ra_144 RealAudio 1.0 (14.4K) (decoders: real_144 ) (encoders: real_144 )
D A L ra_288 RealAudio 2.0 (28.8K) (decoders: real_288 )
D A S ralf RealAudio Lossless
D E A L roq_dpcm DPCM id RoQ
D A L s302m SMPTE 302M
D A S shorten Shorten
D A L sipr RealAudio SIPR / ACELP.NET
D A L smackaudio Smacker audio (decoders: smackaud )
A L smv SMV (Selectable Mode Vocoder)
D A L sol_dpcm DPCM Sol
D E A sonic Sonic
E A sonicls Sonic lossless
A L speex Speex
D A S tak TAK (Tom's lossless Audio Kompressor)
D A S truehd TrueHD
D A L truespeech DSP Group TrueSpeech
D A S tta TTA (True Audio)
D A L twinvq VQF TwinVQ
D A L vima LucasArts VIMA audio
D A L vmdaudio Sierra VMD audio
D E A L vorbis Vorbis (decoders: vorbis libvorbis ) (encoders: vorbis libvorbis )
A L voxware Voxware RT29 Metasound
D A wavesynth Wave synthesis pseudo-codec
D A L S wavpack WavPack
D A L westwood_snd1 Westwood Audio (SND1) (decoders: ws_snd1 )
D A S wmalossless Windows Media Audio Lossless
D A L wmapro Windows Media Audio 9 Professional
D E A L wmav1 Windows Media Audio 1
D E A L wmav2 Windows Media Audio 2
D A L wmavoice Windows Media Audio Voice
D A L xan_dpcm DPCM Xan
D dvd_nav_packet DVD Nav packet
D klv SMPTE 336M Key-Length-Value (KLV) metadata
D E S dvb_subtitle DVB subtitles (decoders: dvbsub ) (encoders: dvbsub )
S dvb_teletext DVB teletext
D E S dvd_subtitle DVD subtitles (decoders: dvdsub ) (encoders: dvdsub )
S eia_608 EIA-608 closed captions
D S hdmv_pgs_subtitle HDMV Presentation Graphic Stream subtitles (decoders: pgssub )
D S jacosub JACOsub subtitle
D S microdvd MicroDVD subtitle
D E S mov_text MOV text
D S mpl2 MPL2 subtitle
D S pjs PJS (Phoenix Japanimation Society) subtitle
D S realtext RealText subtitle
D S sami SAMI subtitle
D E S srt SubRip subtitle with embedded timing
D E S ssa SSA (SubStation Alpha) / ASS (Advanced SSA) subtitle (decoders: ass ) (encoders: ass )
D E S subrip SubRip subtitle
D S subviewer SubViewer subtitle
D S subviewer1 SubViewer v1 subtitle
D S text raw UTF-8 text
D S vplayer VPlayer subtitle
D S webvtt WebVTT subtitle
D E S xsub XSUB

|•|

 


"Kompilera FFmpeg Mac OS X", Hans E Andersson: 2013-03-22 08:16:40, ändrad: 2013-11-25 13:40:57

 

Copyright © 2005 - 2024 HEAP. Alla rätter förbehållna. Integritetspolicy